Odstąpienie od umowy

Za Konsumenta/Kupującego uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu odbioru/nabycia towaru.

W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest poniżej.

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij poniższy wzór i prześlij go za pomocą za pomocą formularza kontaktowego. Podaj nam także numer zamówienia oraz przesyłki zwrotnej, abyśmy mogli śledzić Twoją paczkę:

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od zawartej na odległość umowy kupna-sprzedaży.

  • Data złożenia zamówienia:
  • Data otrzymania produktów:
  • Dane osobowe Kupującego:
  • Adres korespondencyjny Kupującego:
  • Czytelny podpis Kupującego:
  • Data:

NASTĘPSTWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu dokonanej przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO ZWROTU

Odstąpienie od umowy wygasa przedwcześnie, gdy:

  • produkty, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, nie nadają się do zwrotu;
  • produkty, ze względu na swój kształt i formę, uległy zmieszaniu podczas transportu.

Aby otrzymać pełen zwrot pieniędzy za zamówienie, należy zwrócić wszystkie zamówione produkty, włącznie z bezpłatnymi próbkami / upominkami.